На 19 май, 2018 г. в град Хасково се проведе 53-ти Национален събор на народното творчество „Китна Тракия пее и танцува”.

 

30 медала и 20 грамоти за принос в съхранението и препредаването на българския фолклор присъдиха двете журита на участниците в събора. Наградени са:

  

ПЪРВО МЯСТО - ЗЛАТНИ МЕДАЛИ

 1. Женска певческа  група за автентичен фолклор,  НЧ „Заря-1957“, с.Минерални бани, община Минерални бани                
 2. Детско-юношески танцов състав, НЧ „Войвода Генчо Къргов-1920“, гр.Гурково, община Стара Загора                        
 3. Тонка Гаджева, НЧ „Заря-1957“, с.Минерални бани, община Минерални бани           
 4. Детска вокална група „Изворче“, НЧ „Заря-1957“, с.Минерални бани, община Минерални бани                 
 5. Група за автентичен фолклор и народни обичаи, НЧ „Св.св.Кирил и Методий-1924“, с.Елена, община Хасково                                                              
 6. Вокална група „Зора зорница“, НЧ „Зора-1982“, гр.Хасково, община Хасково            
 7. Танцов ансамбъл „Южняци“ – детска формация, НЧ „Пейо Яворов-1982“,  гр.Хасково, община Хасково
 8. Ансамбъл за изворен фолклор „Бакаджик“, гр.Карнобат, община Карнобат            
 9. Маринка Георгиева, ПК „Недялко Царев“, гр.Ямбол, община Ямбол  
 10. Деляна Манева, с. Чешнегирово, община Садово                                

 

           

ВТОРО МЯСТО - СРЕБЪРНИ МЕДАЛИ

 1. Народен хор „Фолклорна дъга“, НЧ „Проф.д-р Асен Златаров-1961“, гр.Хасково, община Хасково
 2. Детска група за автентичен фолклор ,,Дъга“, НЧ „Кирил и Методий -1952'', с.Караманци, община Минерални бани  
 3. Сейде Юсеин, НЧ „Георги Топузов-1947“,  гр.Хасково, община Хасково                
 4. Стоил Никленов, НЧ „Светлина-1914“, с.Орешец, община Харманли                                  
 5. Елена Бамбалова, НЧ „Просвета-1949“, с.Оряхово, община Любимец         
 6. Фолклорен състав за автентични песни „Люлинци“,  Културен център „Люлин“ , гр.София
 7. Детски танцов ансамбъл „Южняче“,  ОП „Младежки център“, гр.Хасково, община Хасково
 8. Детски танцов състав „Пъстрица“, НЧ „Тракия-2008“, гр.Хасково, община Хасково               
 9. Иванка Гинчева, НЧ „Св.св.Кирил и Методий-1997“,  с.Стамболийски,  община Хасково
 10. Теодора Калайджиева, ДГ №15 „Слънце“, гр.Хасково, община Хасково            

           

 

ТРЕТО МЯСТО - БРОНЗОВИ МЕДАЛИ

 1. Женска група за автентичен фолклор, НЧ „Св.св.Кирил и Методий“, с.Дебръщица, община Пазардж                                 
 2. Танцова фолклорна група, НЧ „Светлина-1929“, с.Черепово, община Харманли
 3. Анастасия Пилева, гр. Хасково, община Хасково                                             
 4. Николета Жулианова, НЧ „Климент Охридски“, гр.Хасково, община Хасково
 5. Театрална група „Аида“, НЧ „Христо Ботев-1928“, с.Спахиево, община Минерални бани
 6. Група за народни песни при сдружение КИФУ, Клуб на инвалидите с физически увреждания, гр.Хасково, община Хасково
 7. Женска фолклорна група "Надежда", НЧ "Хр.Смирненски - 1925", гр.Садово, община Садово
 8. Група за народни хора „Китка“, с.Голямо Асеново, община Димитровград
 9. Виктория Начева, НЧ "Хр.Смирненски - 1925",  гр.Садово, община Садово        
 10. Дария Христова, ДГ №15 „Слънце“, гр.Хасково, община Хасково

 

                

ГРАМОТА ЗА ПРИНОС В СЪХРАНЕНИЕТО И ПРЕПРЕДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ ФОЛКЛОР 

се присъжда на:

 1. Петронка Авджиева, НЧ „Иван Вазов-1978“, гр.Хасково, община Хасково              
 2. Детска група за автентичен фолклор ,,Дъга“, НЧ „Кирил и Методий -1952'', с.Караманци, община Минерални бани 
 3. Група за автентичен фолклор „Златица“, НЧ „Просвета-1921“, с.Злато поле, община Димитровград                        
 4. Фолклорна група, НЧ „Пробуда-1927“, с.Бряст, община Димитровград       
 5. Женска певческа група, НЧ „Цвят-1898“, с.Узунджово, община Хасково                 
 6. Група „Орешански баби“, НЧ „Светлина-1914“, с.Орешец, община Харманли
 7. Фолклорна група „Тракийска дъга“, НЧ „Тракия-2008“, гр.Хасково, община Хасково
 8. Родопска фолклорна група, НЧ „Заря - 1903“, с.Малево, община Хасково   
 9. Женска фолклорна група, НЧ „Пробуда - 1905“, с.Криво поле, община Хасково           
 10. Група за автентичен фолклор, НЧ „Св.св.Кирил и Методий-1997“, с.Стамболийски,  община Хасково
 11. Певческа  група,   НЧ „Отец Паисий - 1925“, с.Войводово, община Хасково            
 12. ОУ „Иван Вазов“, гр.Свиленград, община Свиленград 
 13. Група за автентичен фолклор,  НЧ „Отец Паисий – 1925“, с.Левка, община Свиленград
 14. Фолклорна група “Златна есен” , ПК „Недялко Царев“, гр.Ямбол, община Ямбол
 15. Фолклорна група „Горски славей“, НЧ „Изгрев-2008“, с.Върбово, община Харманли     
 16. Веселин Арабаджиев, НЧ „Заря – 1903, с.Малево, община Хасково                          
 17. Фолклорна група „Росна китка“, НЧ „Аспарух Лешников-2015“, гр.Хасково, община Хасково
 18. Женска група за автентичен фолклор, НЧ „Съзнание-1819“, с.Жълти бряг, община Стамболово                
 19. Гайдарска група, гр.Хасково, община Хасково                                     
 20. Група за фолклорни песни, НЧ „Изгрев“,  с.Книжовник, община Хасково                                              

                

 

Фестивалът се проведе на две сцени -   в ОНЧ „Заря“ с жури в състав - председател акад. Крум Георгиев и членове: Златка Тимонова и Мариана Славова и в ОП „Младежки център“ с жури – председател Фанка Койнарова, членове: Иван Иванов и Александър Милушев.

Върни се в началото на страницата