15 идейни проекта кандидатстват за парк до ДНА

15 идейни проекта кандидатстват за парк до ДНА

 

     15 идейни проекта са подадени за изграждане на парк до ДНА. Днес комисия с председател доцент д-р Елена Драгозова започна оценка на подадените проекти в закрито заседание.

Доцент  д-р Драгозова е преподавател в  Лесотехническия университет, специалист ландшафтна архитектура. В комисията са още архитект Иван Бакалов, Стефан Стайков– урбанист, главен експерт в  МРРБ, Благой Петков, урбанист, главен експерт в община Пловдив. Банко Банев  юрисконсулт сектор „Обществени поръчки“ Община Хасково.

Комисията разглежда проектите без да знае кои са авторите. Те са номерирани, номерата със съотвестстващите имена на авторите са в запечатан плик който ще бъде отворен след като комисията вземе решение за класирането на проектите.Тогава ще бъде насрочено открито заседание на комисията, на която ще бъдат представени класираните проекти. Срокът за вземане на решение е два месеца.

Според изискванията на конкурса всеки участник трябва да има в екипа си  архитект, ландшафтен архитект и геодезист, всички с магистърска степен.  Оценява се  градоустройствена схема, алейна мрежа, осветление, висока растителност, художествени елементи. Класираният на първо място кандидат получава награда от 5 000 лева, вторият 3000 лв, а третият 1000 лв.

Класираният на първо място участник ще разработи и техническия проект за изграждането на парка.

Парцелът, върху който ще се изгражда парка е предоставен безвъзмездно на общината от Министерството на отбраната. В него се намира паметника на 10 Родопски полк.

Върни се в началото на страницата