На 22 март 2018 г. в град Хасково се проведе втора техническа среща  по проект „Повишаване на социално-предприемаческия дух, чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион“ /SOCIAL FORCES/. Домакин на събитието бе Хасковската търговско-промишлена палата с председател г-н Янчо Янев .

На нея присъстваха представители от:

 • Агенцията за развитие на област Родопи (Гърция)- Водещ партньор .
 • Община Хасково
 • Камара в Ксанти
 • “ГНОСИ АНАПТИКС“
 • Камара в Драма
 • Хасковската търговско-промишлена палата
 • Сдружение "Съюз за възстановяване и развитие"
 • Факултет по икономически и социални науки, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
 •  Университета в Македония - катедра "Образователна и социална политика"

По време на срещата бяха обсъдени напредъка по проекта и предстоящите дейности, сред които:

 • Графика на предстоящите дейности;
 • Ръководството за управление на проекта, подготвено от Камарата в Ксанти;
 • Предложения по комуникационния план на проекта - лого и слоган на проекта;
 • Подготовката на методологията за изследване ;
 • “ГНОСИ АНАПТИКС“ представиха накратко дейностите за Разработване на инструменти за откриване и проследяване на бенефициентите в сектора на социалната икономика, което ще се случи през следващата година;

Проект „Повишаване на социално-предприемаческия дух, чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион“ /SOCIAL FORCES/, договор № В2.9с.04 е финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.

  

Върни се в началото на страницата