Списък с допуснати и недопуснати кандидати до интервю, за длъжността: „Директор на Дирекция “Икономика и стопански дейности , управление на общинската собственост” в Община Хасково.

Прикачени файлове