Обявление за провеждане на конкурс по Кодекса на труда за длъжността "Организатор, реклама и дизайн" в ОП "Туристически информационен център" към община Хасково

 

моля изтеглете прикачените файлове: