Списък с допуснати и недопуснати кандидати до защита на концепция, за длъжността:  Началник на отдел „Архитектура,  градоустройство и кадастър“, в Дирекция “АГСИ” при  Община Хасково.

Прикачени файлове