Списък с допуснати и недопуснати кандидати до защита на концепция, за длъжността: „Директор на Дирекция “Икономика, стопански дейности и управление на общинската собственост” в Община Хасково.

Прикачени файлове