Списък с допуснати и недопуснати кандидати до защита на концепция, за длъжността:  „Директор на Дирекция “Администрация и правно-нормативно обслужване” в Община Хасково.

Прикачени файлове