Инвестиционното предложение цели усъвършенстване на производствената дейност. Монтирането на 4 нови, към съществуващите 4 броя вертикални успокоителни съдове, ще позволи по-голяма гъвкавост и по-ефективно използване на филтрационната инсталация на пивоварната. Това се налага от разширяващия се асортимент на произвежданите пива (търсене на разнообразие от бирени миксове) и увеличения по тази причина брой на бутилиращите линии (от три на пет).