Уведомяваме Ви, че „Мит и ко“ ЕООД

има следното инвестиционно предложение: „Преопаковане, транспорт, предаване за окончателно обезвреждане и почистване на складове, съдържащи УОЗ – пестициди, опасни отпадъци, неопасни отпадъци и други препарати за растителна защита”.

Прикачени файлове