Разпределение на средствата по ЕРС за дейностите в сфера "Образование" за 2018 г.

 

Заповед №272/28.02.2018 г. на Кмета на община Хасково и Приложенията към нея може да изтеглите от прикачения файл.