УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,

Уведомяваме Ви, че вече може да заплащате задълженията си за данък върху недвижимите имоти, такса за битовите отпадъци, данък върху превозните средства, патентен данък и туристически данък за 2020 г.

 

Съгласно ЗМДТ и НОАМТЦУТОП сроковете за плащане на задълженията Ви за местни данъци и такса за битови отпадъци за 2020 г. са както следва:

 

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2020 Г.

Срок за плащане – на две равни вноски, както следва:

Първа вноска – до 30.06.2020 г.

Втора вноска – до 31.10.2020 г.

/на предплатилите за цялата година до 30.06.2020 г. се прави отстъпка 5 на сто/

 

ПАТЕНТЕН ДАНЪК ЗА 2020 Г.

Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

За първото тримесечие     – до 31.01.2020 г.

За второто тримесечие      – до 30.04.2020 г.

За третото тримесечие      – до 31.07.2020 г.

За четвъртото тримесечие – до 31.10.2020 г.

/на предплатилите за цялата година до 31.01.2020 г. се прави отстъпка 5 на сто/

 

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

Срок за внасяне – до 15 число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

 

 

 

Задълженията си може да платите по един от следните начини:

 

  • В брой и чрез ПОС терминални устройства на касите на дирекция „Общинска данъчна дирекция ” в гр. Хасково:

на адрес: ул. „Ал. Стамболийски” № 4  и пл. „Общински” № 1

 

  • Безкасово по банкова сметка на Община Хасково в РайфайзенБанк, по съответния код за вид плащане:

Код за вид плащане

 

Окончателен годишен (патентен) данък

44 14 00

Данък върху недвижимите имоти

44 21 00

Данък върху наследствата

44 22 00

Данък върху превозните средства

44 23 00

Такси за битови отпадъци

44 24 00

Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин

44 25 00

Туристически данък

44 28 00

Глоби, санкции и неустойки, нак. лихви, обезщетения и начети

44 65 00

Такси за административни услуги

44 80 07

Такси за притежаване на куче

44 80 13

  • На касите на Изипей /Easypay/  www.easypay.bg
  • По интернет, чрез системата Ипей /ePay/, на интернет страница www.epay.bg;
  • На касите в пощенските станции на „Български пощи” ЕАД   www.bgpost.bg;
  • По интернет, с дебитна/кредитна карта, чрез страницата за проверка и плащане на данъчни задължения  използвайки системата виртуален ПОС терминал, достъпен с ЕГН/ЕИК и ПИН, предоставен от Дирекция „Общинска данъчна дирекция”.

 

СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА БАЗА  ПЛАЩАНИЯ НА СТОЙНОСТ:

  •  ПОД 10 000 ЛВ. СЕ ИЗВЪРШВАТ НА КАСИТЕ НА ДИРЕКЦИЯ “ ОБЩИНСКА ДАНЪЧНА ДИРЕКЦИЯ ”;
  •  РАВНА ИЛИ НАДВИШАВАЩА 10 000 ЛВ. СЕ ИЗВЪРШВАТ САМО ЧРЕЗ ПРЕВОД ИЛИ ВНАСЯНЕ ПО ПЛАТЕЖНА СМЕТКА.

 

Информация за размера на задълженията Ви може да получите в Дирекция „Общинска данъчна дирекция” на адрес гр. Хасково, ул. ”Ал. Стамболийски” № 4,  на посочените телефони: Отдел  "Контрол и събиране на местни данъци и такси" -  038 / 603 464, както и на следните интернет страници:  www.haskovo.bg ,  www.nap.bg  и  www.epay.bg .

Върни се в началото на страницата