На 5 и 6 май 2018 г. в град Хасково ще се състои XVI Национален фестивал на камерния танц

 

Камерен танц – съдържанието му се изявява предимно сюжетно. Малкият брой изпълнители е най-характерният елемент за тази форма. Камерният танц изисква персонажи с пълноценна хореографска изява.

 

Фестивалът има за цел да покаже оригинални камерни сюжетни произведения в различните жанрове на танцовото изкуство – фолклорни танци, класически, характерни и съвременни танци – и да даде възможност за нови контакти и шанс за изява на значителен брой деца и млади хора в областта на танцовото изкуство.

Във фестивала могат да участват танцови школи, формации и клубове  при ЦРДМ, ОДК, младежки домове, читалища, училища и др.

 

Танците ще се състезават помежду си в направление и възрастова група, без значение какъв е броя на изпълнителите(соло, дует, трио, група), т.е. – ще бъде оценяван танца като произведение.

 

 

РЕГЛАМЕНТ:

 

1. Фестивалът има конкурсен характер.

2. Фестивалът се провежда в два раздела:

- професионалисти (танцьори и колективи от училища по изкуствата и профилирани паралелки);

- непрофесионалисти.

3. Броят на изпълнителите за всеки танц е до 8 човека.

4. Програмата на  всеки  колектив  в направление „Български народни танци” може да включва до 2 танца  във възрастова група с общо времетраене до 10 минути.

5. Програмата на  всеки  колектив   в останалите направления  може да включва до 2  танца  във  възрастова група , с обща продължителност до 10 минути.

6.Танци, участвали в състезателната програма на предишни издания на фестивала не могат да бъдат представяни  от същия колектив в тазгодишния фестивал.

7. Всеки участник може да се състезава от името само на един колектив.

8. Едно и също танцово изпълнение, което се състезава в даден танцов стил, няма право да се състезава в друг танцов стил на състезанието.

9. Музикалният съпровод се изпраща заедно със заявката в MP3 файл.

10. Посочените в заявката танци не могат да бъдат сменяни по време на фестивала освен при уважителни причини.

11. За отличените танци получават награда както изпълнителите , така и хореографите.

       

НАПРАВЛЕНИЯ:

 

1. БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ

2. КЛАСИЧЕСКИ ТАНЦИ

3. ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ

4. СЪВРЕМЕННИ ТАНЦИ 

 

Възрастови групи:

Първа  група:  родени до 31.12.2010г.

Втора група : от 1.01.2007г. до 31.12.2009г.

Трета  група: 1.01.2006г. до 31.12.2003г.

Четвърта  група: преди 2003г.

 

ЖУРИ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

 

Изпълненията ще се оценяват от компетентно тричленно жури.

 

Танците ще се състезават помежду си в направление и възрастова група, без значение какъв е броя на изпълнителите(соло, дует, трио, група), т.е. – ще бъде оценяван танца като произведение.

 

Критериите за оценка са:

- сюжет – 5 точки;

- композиция, хореография и музика / оригиналност, съответствие, иновативност / - 4 точки;

- техническа трудност – 3 точки;

- артистичност – 2 точки;

- костюм – 1 точка.

 

За всеки от критериите всеки член на журито може да присъди  до 15 точки.

Така максималният сбор за танц е 45 точки.

 

 

НАГРАДИ

 

• Дипломи, статуетка и медали за І, ІІ и ІІІ място;

• Награда за отличен изпълнител във всяко направление;

• Наградата на Кмета на Община Хасково се определя сред получилите първа награда;

• Парични награди;

• Всички колективи и участници ще получат Грамота за участие;

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

  • ФЕСТИВАЛЪТ Е БЕЗ ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ.
  •  Разходите по пребиваване на колективите и придружаващите ги лица (пътни, дневни, нощувки и застраховка) са за сметка на участниците.
  • При желание от страна на ръководителя, изразена в писмен вид, заедно със заявката, организаторите ще окажат съдействие за резервиране на стаи за нощувка.
  • Ръководителите на колективите носят отговорност за злополуки и контузии на изпълнители по време на фестивала.
  • Разходите за наградния фонд, техническото и сценичното обезпечаване се поемат от организаторите.
  • В заявката за участие задължително се упоменава точната програма за всяко танцово направление и възрастова категория, с имената на танците,         времетраенето  им  и  броя  на  участниците.
  • Програмата за участие в  конкурсният ден  ще бъде обявена на  колективите след обработка на заявките. Организаторите си запазват правото да я променят при обективна необходимост.
  • Организаторите НЕ НОСЯТ отговорност за опазване и съхранение на личните вещи и реквизит на участниците.

Организаторите си запазват правото на документиране, излъчване и тиражиране  на фестивала, както и правото на промени в статута.

 

 

СРОК

 

До 18.04.2018 г. 

желаещите да участват във фестивала трябва да изпратят заявки по приложения образец 

на адрес:          

6300 гр. ХАСКОВО

Бул. “БЪЛГАРИЯ” 41

МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР

ЗА ФЕСТИВАЛА 

тел./ факс: 038 / 62 26 86

или на e-mail:  kameren_tanc@abv.bg

 

 

ТЕЛЕФОНИ ЗА КОНТАКТ:

Снежана Михайлова: 0884/782193

Мая Габровска: 0877/070815

Галина Щерева: 038/664358;  0889/404415

                         

Ако желаете да резервирате нощувки:

Хотел „Родопи”/зад Младежки център/ :0882 60 96 60 или 038/ 60 96 60;

Хотел „Tракия”/ до централния площад/: 038/ 60 25 60;

Хотел „Централ”+35885872291; 038660333

 

                                                        

По-подробна програма на фестивала ще бъде публикувана на интернет страницата на 

ОП „Младежки център”:  http://www.yc-haskovo.org/; 

и ще бъде изпратена на заявилите  участие.

 

ЗАЯВКАТА ЗА УЧАСТИЕ може да изтеглите от прикачения файл.