СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ

за заемане на длъжността „лекар-педиатър“ в услугата „Ранна интервенция на уврежданията“ и  „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране “

 

Списък:  в прикачения файл.