Конкурс за държавен служител за заемане на длъжността: Началник отдел „Архитектура, градоустройство и кадастър” в Община Хасково

 

Обявление и документи за кандидатстване по образец моля вижте прикачените файлове: