Конкурс за държавен служител за заемане на длъжността: „Секретар на Община“ в Община Хасково

 

Обявление и документи за кандидатстване по образец моля вижте прикачените файлове: