Конкурс за държавен служител за заемане на длъжността: Директор на Дирекция “Администрация и правно-нормативно обслужване” в Община Хасково

 

Обявление и документи за кандидатстване по образец моля вижте прикачените файлове: