Община Хасково организира информационна среща с граждани във връзка с изпълнение на програма Енергийна Ефективност на многофамилни жилищни сгради  финансирана по ОП  „Региони в растеж“. Срещата ще се проведе на  13 февруари /вторник/от 17,30 часа в зала „Хасково“.

На срещата ще бъдат разязснени допустимостта, условията и начина за  кандидатстване за получаване на финансова помощ по програмата.

В информационната среща са поканени да учатват всички заинтересовани граждани.