Във връзка с установени несъответствия от Наредба №9/2001г проба питейна вода от село Динево РЗИ Хасково издаде предписание за провеждане на задължителти хигиенни и противоепидемични мерки. Установено е, че в питейната вода се съдържа „естествен уран“ над определената максимална стойност на показателя в Наредба №9/2001 г. посл.изм. и доп. в ДВ бр.6/2018 г.“ За качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели“

Изследването на водата е показало съдържание на „естествен уран“ 0.13 mg/l при максимално допустима стойност на показателя 0,03 mg/l. Предписанието на РЗИ забранява използването на водата за пиене и готвене. Община Хасково ще предприеме мерки да бъде  осигурена бутилирана вода в училището и детската градина на селото. ВиК Хасково са задължени от РЗИ да осигурят чиста вода с водоноски за жителите на Динево.