Пунктът  на Млечка кухня  в кв.“Орфей“ към ДГ 15 „Слънце“  се мести временно в ДГ “Ежко Бежко“. Преместването е наложително заради извършването на текущ ремонт на сегашното помещение пред комплекс „Веспрем“.

До приключването на обновяването на пункта родителите могат да получават храна за децата в ДГ 16 сграда „Ежко Бежко“ на улица „ Пловдивска“1 / до бившата „ Автошкола“/.