На основание чл.37 и, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи от 1 февруари 2018 г. до 10 март 2018 г., Община Хасково започва прием на документи за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ, между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище.

Приложен списък с имоти като прикачен файл.

 

За информация:

Тел: 038/603383; 038/603381

Адрес: пл.Общински 1, Община Хасково, ет.4, стая № 420

Прикачени файлове