На 14.12.2017 г. в град Комотини (Гърция) се проведе първата работна среща по проект „Повишаване на социално-предприемаческия дух, чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион“ /SOCIAL FORCES/, финансиран по програма за териториално сътрудничество Интеррег Гърция – България 2014-2020.

По време на срещата бяха обсъдени отговорностите и задълженията на партньорите по отношение на изпълнение на проектните дейности, напредъка по проекта и предстоящите стъпки, които трябва да бъдат предприети.

Участие взеха представители от Агенцията за развитие на област Родопи (Гърция), Община Хасково, Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ - Хасково, Хасковската търговско-промишлена палата, Факултет по икономически и социални науки към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Камара в Драма, Камара в Ксанти и “ГНОСИ АНАПТИКС“.

 

Първа работна среща между партньорите

ПРОГРАМА

 

  • Представяне от всеки партньор на организацията, цели и роля;
  • Преглед на проекта и целите на процеса на внедряване, представяне от Агенцията за развитие на област Родопи (Гърция) - Водещ партньор;
  • Рамка за сътрудничество - график, представяне на административни въпроси и процедури Интеррег, представяне от Агенцията за развитие на област Родопи (Гърция);
  • Рамка за сътрудничество - график, представяне от Агенцията за развитие на област Родопи (Гърция) - Водещ партньор;
  • Представяне на Стандартните договорни процедури - Споразумение за предоставяне на безвъзмездна помощ - Споразумения за партньорство;
  • Представяне на първия семестър График и дискусия за постигнатите резултати и задачите, поети от всеки партньор;
  • Обсъждане на финансови правила и процедури - Водещ партньор.

Проект „Повишаване на социално-предприемаческия дух, чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион“ /SOCIAL FORCES/, договор № В2.9с.04 е финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.

Върни се в началото на страницата