ОБЩИНА ХАСКОВО, УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ЧЕ ОРГАНИЗИРА МАРТЕНСКИ БАЗАР ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.02.2018г. ДО 10.03.2018г.

ЗА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА УЧАСТВАТ ОБЩИНАТА ЩЕ ПРЕДОСТАВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ:

  • 15 БРОЯ ДЪРВЕНИ КЪЩИЧКИ  НА ПЛ. „СВОБОДА“
  • 15 БРОЯ ШАТРИ
  • 10 БРОЯ МАСИ НА КНИЖЕН ПАЗАР

 

ЗАЯВЛЕНИЯ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В КАСОВ САЛОН НА ОБЩИНАТА ОТ 15.01.2018г. ДО 19.01.2018г.

ЗА ДЪРВЕНИТЕ КЪЩИЧКИ С ПРЕДИМСТВО ЩЕ СЕ ПОЛЗВАТ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, КОИТО КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО СА ПРИЛОЖИЛИ ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯВАЩ ДЕЙНОСТТА ИМ.

КЛАСИРАНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЩЕ БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО НА 24.01.2018г.

РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ ЩЕ БЪДАТ ИЗДАДЕНИ НА 31.01.2018г.

ЗАЯВЛЕНИЯТА МОГАТ ДА БЪДАТ ПОДАВАНИ ОТ ЮРИДИЧЕСКИ ИЛИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, КАТО В ЗАЯВЛЕНИЕТО ЖЕЛАНИЯТА СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПОДРЕДЕНИ ПРИОРИТЕТНО /КЪЩИЧКА, ШАТРА ИЛИ МАСА/.

КОНСУМИРАНАТА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ЩЕ СЕ ЗАПЛАЩА ДОПЪЛНИТЕЛНО.

СХЕМИ С РАЗПОЛОЖЕНИЕТО НА ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЩЕ БЪДАТ РАЗПОЛОЖЕНИ В КАСОВ САЛОН НА ОБЩИНАТА.