Прекратяване на конкурс за длъжността: „Началник отдел“ на отдел „Архитектура, градоустройстро и кадастър“ в Община Хасково

Прикачени файлове