Прекратяване на конкурс за длъжността: Директор на дирекция „Икономика и стопански дейности, управление на общинската собственост“ в община Хасково

Прикачени файлове