Община Хасково  обяви обществена поръчка за идеен проект за парк до ДНА. Класираният на първо място проект ще получи 5 хиляди лева, на второ място три а на трето хиляда лева.  Наградените проекти стават притежание на община Хасково. На класираният на първо място участник ще бъде възложено да изготви и работен проект. Максималната прогнозна стойност на бъдещия парк е 3 500 000 лева.

Срокът за подаване на идейните проекти е 30 март 2018 година.