Списък на допуснати и недопуснати кандидати до тест за длъжността: „Началник отдел “Архитектура, градоустройство и кадастър” Дирекция „Архитектура,
градоустройство,строителство и инвестиции

Прикачени файлове