Списък на допуснати и недопуснати кандидати до защита на концепция за длъжността: „Директор Дирекция “Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции” в Община Хасково“

Прикачени файлове