ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

 

На 14 декември 2017 г. (четвъртък), от 13.00 часа,  в офиса на Областен информационен център – Хасково, бул. „България” № 140, ет. 1, Бизнес Център II,  ще се проведе работна среща с представители на местни, регионални и национални медии, на която ще се представи отчет за дейността на ОИЦ – Хасково и предстоящите процедури по Оперативните програми, съгласно Индикативните годишни работни програми за 2018 г.