Кметът на община Хасково Добри Беливанов поздрави присъстващите на концерт по повод Международния ден на хората с увреждания. „В ден като днешния си даваме сметка, колко повече усилия трябва да положат хората с увреждания за да успеят. Затова Ви пожелавам здраве и сили винаги за преодолявате препятствията пред себе си.“ Кметът изказа и благодарност към хората, които се грижат за деца и възрастни с увредания за безграчинчата отдаденост  и професионализъм, които проявяват.

Около 400 са децата в Хасково с увреждания.  В общината работят два центъра за настаняване от семеен тип за деца с увреждания, в които се полагат грижи за 28 деца. 60 деца и младежи с умствени и физически увреждани посещават Дневен център „Марина“. 30 души със етивни увреждания са настанени в специализирания дом, а  над 60 деца  на възраст от 0 до 7 години с увреждания получават адекватна помощ в Общностния център.