Около два милиона и половина лева са отделени за асфалтиране в Хасково и общината .Част от ремонтите приключиха.

16 улици са ремонтирани в Хасково по договор за около 1 милион лева. Асфалтирани са близо 24 хиляди квадратни метра. Освен улици в града са запълнени пукнатини по велоалеята в парк „Кенана”, а най- компрометираните участъци от нея в посока „Сивата вода” са изцяло преасфалтирани. Ремонтиран е и пътя покрай Дома за стари хора.

Приключва асфалтирането и на общинската пътна мрежа. Обновени са повече от 30 хиляди квадратни метра от пътищата в общината. От тях над 15 хиляди квадратни метра са от пътя за село Гарваново. Там текат довършителни работи, предстои насипване на банкета и почистване на канавките. За  ремонтите на общински пътища са предвидени повече от 1 милион лева.

Община Хасково сключи договор с изпълнител на обществена поръчка за ремонт на улици в селата за над половин милион лева. Предвидени са ремонти на улиците във всички села на общината.