Списък на допуснати и недопуснати кандидати до защита на концепция за длъжността: Директор на дирекция „Администрация и правно-нормативно обслужване“

 

Прикачени файлове