Списък на допуснати и недопуснати кандидати до защита на концепция за длъжността: Директор на дирекция „Икономика и стопански дейности, управление на общинската собственост“

Прикачени файлове