ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА- ХАСКОВО


търси да назначи: ЛОГОПЕД


Изисквания: 
- висше образование : бакалавър- Специален педагог; магистър- Логопед 
- нагласа за работа с уязвими групи; 
- трудов стаж и опит по специалността; 
- компютърна грамотност (работа с Microsoft Office); 
- комуникативност; 
- мотивация за работа в екип.


Предлагаме: 
- вътрешно въвеждащо обучение; 
- ясно регламентирани трудови правоотношения; 
- възможност за развитие и допълнителна квалификация; 
- работа в динамичен екип.


Необходими документи за кандидатстване за първи етап:

 
1. Автобиография
2. Копие от диплома
3. Копие на трудова книжка

 

Срокът на договора е постоянен със срок на изпитване;
 

Документите се подават в Малък бизнесцентър  II/ Старата баня/

ул. Цар Освободител №2, ет. 2, стая № 14

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю! 
 

За повече информация: 
тел.: 0898 80 95 95, Катя Милушева