Списък с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Старши юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване“, Дирекция „Администрация и правно-нормативно обслужване“ в Община Хасково