Списък с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Началник отдел “Контрол и събиране на местни данъци и такси”, Дирекция „Общинска данъчна Дирекция“ в Община Хасково