Кметът Добри Беливанов внесе възражение срещу  Решение № 560 / 27.10.2017 г. на Общински съвет - Хасково. Според градоначалника решението е незаконосъобразно, затова той го връща за ново обсъждане.
Текстът на възражението може да видите в прикачения файл.