СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ 
КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА "ШОФЬОР" В ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ - ХАСКОВО
СПОРЕД ПОСТИГНАТИЯ БРОЙ ТОЧКИ НА ИНТЕРВЮТО 
(11 ВЪПРОСА С МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ - 99)

 

 

Прикачени файлове