Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: "Дублиране на 4 бр. кладенци /№2,4,6 и 8/ от съществуващите 8 бр., находящи се в м. "Терс дере" на ПС "Северна зона", гр. Хасково.

Прикачени файлове