Започна поставянето на тревното покритие на терена на стадион „Хасково". Професионално сертифициран спортен чим за интензивно натоварване  се доставя от Варна през нощта и се монтира от рано сутринта. Очаква се до края на седмицата да бъде затревен целия футболен терен. Изградена е автоматизирана поливна система. Монтиран е резервоар 20 м3 След затревяването ще се извърши и наторяване на терена с разтворима гранулирана тор.

Вече е направен втория слой от настилката на лекоатлетическата писта. Тя ще бъде с шест коридора. Лекоатлетическата писта трябва да е с обща дебелина 13,5 мм, включително долен еластичен каучуков слой, горен повърхностен слой от цветни EPDM гранули, положени върху равномерно разлят цветен полиуретан. Предвижда се още доставка и полагане на бетонов бордюр от външната страна на пистата.

Очаква се ремонта да приключи до дни. Той започна на 14 юли тази година. Наложи се строителите да поискат прекъсване на договора заради високи температури, при които е невъзможно да бъдат изпълнени някои от дейностите.

Сумата за ремонта е 532 988 лева. Шест фирми кандидатстваха по обявената обществена поръчка, която бе спечелена от варненската фирма „Одесос строй“. Строителството бе възложено   във връзка с Договор за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения между Министерството на младежта и спорта и Община Хасково. Строителните дейности ще бъдат изпълнени във връзка с получено финансово подпомагане от Министерството на младежта и спорта на проектно предложение на Община Хасково: “Ремонт на официален терен на стадион „Хасково“ и изграждане на лекоатлетическа писта на стадион „Хасково“.