Община Хасково определя следните места за почистване по време на кампанията:

1. Бул. „Освобождение“, горичката до бившия ДАП;

2. Старо Пловдивско шосе – в района на боровата гора и покрай шосето до Картинг пистата;

3. Лесопарк Кенана – района на пътя Дивото Козле – Ханче Клокотница;

5. Замърсени с отпадъци терени и покрайнините на града и селата.

За участниците в инициативата са осигурени чували и ръкавици.

Пункта за раздаване на консумативи на 16.09.2017 година е пред централната сграда на Общината – от 8:00 – 10:00 часа. Пълните с отпадъци чували да се поставят в близост до съдовете за битова смет. В покрайнините на града и  местата, където има контейнери, чувалите да се поставят в близост до път, за да бъдат своевременно вдигнати.

Събраните отпадъци ще се извозят до Регионалния център за третиране на неопасни отпадъци в с. Гарваново.

Телефони за връзка: 038/664166, 0887987112, 0886436356.

Отговорни лица за кампанията от страна на общината са инж. Росица Павлова и Любомир Георгиев от отдел „Екология“.

Служителите на Община Хасково също ще участват в кампанията. Вече е направено разпределение на отделните дирекции по районите, определени за почистване.