Трети  рожден ден отбеляза днес Центърът за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания /ЦНСТДМУ/ Хасково.
Тържеството уважиха кметът Добри Беливанов, заместник-кметът  Милена Трендафилова, секретарят на Общината Биляна Димитрова, както и директора на дирекция "Хуманитарни дейности и обслужване на населението" Златка Караджова, началника на отдел "Здравеопазване и социални дейности" Емилия Стефанова и нейният екип, така също замесник областния управител Стефка Здравкова.
В двете къщи на Центъра се отглеждат 28 деца и младежи с увреждания. За тях се грижи денонощно персонал от 25 души.
Днес децата с помощта на възпитателите си представиха  драматизация на приказката „Сливи за смет“. След това извиха голямо хоро в двора на Центъра.
Както подобава на такъв празник имаше две торти, осигурени от Общината.  
Кметът Добри Беливанов поздрави децата от Центъра и им пожела здраве и безброй щастливи мигове. Той благодари на работещите в институцията за неимоверните усилия, самоотверженост и безкрайната любов, с която се грижат за децата.