Открит конкурс за възлагане изпълнението на дейности: сеч, извоз и рампиране до временен склад на дървесина по БДС, добита от горски територии, общинска собственост в района на ОП "Общинско лесничейство" Хасково, ЛФ 2017 година, товарене, транспортиране до адрес и разтоварване в Обект № 1705