Списък  на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Началник отдел „Правно – нормативно обслужване“ в Дирекция „Администрация и правно-нормативно обслужване“,  Община Хасково - в прикачения файл.

Прикачени файлове