На основание чл. 296, ал. 1 от Закона за електронните съобщения  (ЗЕС) Община Хасково обявява намерението си да предостави на „Еском“ ООД право на ползване върху техническата инфраструктура, стопанисвана от Община Хасково за изграждане на електронна съобщителна мрежа в ж.р. „Кенана“съгласно проект.

Уведомяваме предприятията, осъществяващи обществени електронни съобщения, които са заинтересовани лица по чл. 296, ал. 1 от ЗЕС, че в срок от 30 дни от обявлението могат да подадат заявления за ползване на техническата инфраструктура по проектното трасе в посочения жилищен район.

С постъпилите работни проекти може да се запознаете в Дирекция „Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции“ на Община Хасково,     ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.