На основание чл. 296, ал. 1 от Закона за електронните съобщения  (ЗЕС) Община Хасково обявява намерението си да предостави на „Еском“ ООД право на ползване върху техническата инфраструктура, стопанисвана от Община Хасково за изграждане на електронна съобщителна мрежа, както следва:

  • ж.к „Червена стена“ по ул. „Червена стена“ съгласно проект
  • ж.к. „Любен Каравелов“ съгласно проект
  • ж.к. „Куба“ по ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ съгласно проект
  • ж.к. „Дружба 1“ съгласно проект
  • ул. „Дунав“, ул. „Булаир“, ул. „Акация“, „Център“ и ул. „Епископ Софроний“ съгласно проект       

 

Уведомяваме предприятията, осъществяващи обществени електронни съобщения, които са заинтересовани лица по чл. 296, ал. 1 от ЗЕС, че в срок от 30 дни от обявлението могат да подадат заявления за ползване на техническата инфраструктура по проектните трасета в посочените жилищни квартали и улици.

С постъпилите работни проекти може да се запознаете в Дирекция „Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции“ на Община Хасково, ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.