Списък на класираните кандидати на конкурс за заемане на длъжността „Директор“ на общинска детска градина - в прикачения файл.

Прикачени файлове