Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до трети етап, интервю-събеседване,  на конкурс за заемане на длъжността „Директор“  на общинска детска градина – в прикачения файл.

Прикачени файлове