Началник отдел „Европейски и национални програми и проекти“ в Община Хасково в Дирекция „Европейски и национални програми и проекти, екология“  в Община Хасково - в прикачения файл.

Прикачени файлове