Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Началник отдел „Екология“ в Община Хасково в Дирекция „Европейски и национални програми и проекти,екология“  в Община Хасково - в прикачения файл.

Прикачени файлове